Chaidh sinn suas air a’chreag!

Tha Faireachdainn an cuspair againn an-dràsta agus bha sinn toilichte ri chluinntinn gu bheil a h-uile duine a’ faireachdainn toilichte air mullach na creige! Cuideachd, bha nigheanan bho clas Mr Kelly a-staigh a leughadh dhuinn.

We went up to the rock! Our topic is Faireachdainn (feelings) and we were happy to hear that everyone was “toilichte” (happy) when they had walked to the top! Also, some of the girls from Mr Kelly’s read to us.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s